SchOOLwiki

zoekopdracht

Aanvragen van verlof

Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd U laat uw kind dan bij de juf van groep 1 achter. Dit is een spannende dag voor ouders en kind. Uw kind is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn/haar ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes naar school te gaan. De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden.

Wanneer uw kind leerplichtig is en u verzoekt om extra verlof dan dient u twee maanden voor de datum van verlof contact op te nemen met Yvonne.
U ontvangt dan een aanvraagformulier voor extra verlof.

Vakantieverlof wordt verleend wanneer:
• De ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij geen verlof kunnen opnemen binnen de officiële vakantie.
• Er sprake is van een zelfstandig uitoefenend bedrijf of beroep waardoor een vakantie binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is.
Bij aanvraag verlof dient schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Verlof mag
• niet langer duren dan 10 schooldagen
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
• maximaal een maal per schooljaar worden verleend
Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf te worden voorgelegd. Ook hiervoor moet u contact opnemen met Yvonne. Wij denken dan aan een bruiloft, een jubileum, een begrafenis e.d. Dit zijn bijzondere dagen waarvoor één dag verlof wordt gegeven.