SchOOLwiki

zoekopdracht

6 resultaten in categorie "regeling-overblijven-buitenschoolse-opvang"

aanmelden na schoolse opvang

Via de website van GO kunt u zich aanmelden of u kunt telefonisch een informatie pakket aanvragen. (0320-294900)...
Lees verder

Naschoolse opvang

Al meer dan 40 jaar biedt GO kinderopvang aan. Kinderopvang in een wijkgerichte omgeving waar kinderen, ouders en begeleiders met plezier samen komen. Uw kind staat hier centraal. Schoolgaande kinderen zijn van harte welkom bij de buitenschoolse opvang De Walrus. Buitenschoolse opvang is er na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties. De opvang vindt plaats op het Kindcentrum....
Lees verder

Overblijf: de kosten

Zie website de Tussentijd www.stichtingdetussentijd.nl Hieronder vindt u de nieuwe tarieven voor het schooljaar 2017/2018. Het is noodzakelijk voor aankomend schooljaar een geringe tariefsverhoging door te voeren. De tarieven worden ondersteund door het bestuur van Stichting de Tussentijd en de betrokken schoolbesturen. De vaste overblijfgroep (abonnement) Dit zijn de kinderen die geregistreerd zijn (via een inschrijfformulier). Zij kunnen altijd op de opgegeven dagen overblijven. Voor deze groep zijn de kosten per maand: 1x per week € 9,30 2x per week € 18,60 3x per week € 27,90 4x per week € 37,20 Dit zijn de kinderen die zo af en toe eens overblijven. Deze kinderen kunnen op de dag zelf tot uiterlijk 9.00 uur 's ochtends aangemeld worden bij de coördinator. Plaatsing is afhankelijk van het beschikbare aantal vrijwilligers op de groep. Digitaal Voor deze groep zijn de kosten € 2,80 per keer. U regelt de overblijf online via onze website www.stichtingdetussentijd.nl. U maakt een account aan en koopt een tegoed. Daarna kunt u dagen inplannen. Via uw digitale strippenkaart heeft u altijd een actueel overzicht van de opgegeven dagen en uw tegoed. U kunt op elk moment, ook s avonds en in het weekend, doorgeven op welke dagen de komende periode uw kind incidenteel naar de overblijf gaat. Aanmelden kan tot 9.00 uur dezelfde ochtend. Meer uitleg vindt u op de website www.stichtingdetussentijd.nl. Aanmelden tussenschoolse opvang Via de website van GO kunt u zich aanmelden of u kunt telefonisch een informatie pakket aanvragen. (0320-294900) Vragen tussenschoolse opvang • Loop eens binnen in het Kindcentrum en stel uw vragen aan Sarah • Bel naar 0320-294900 • Kijk op de website www.stichtingdetussentijd.nl                                                          ...
Lees verder

Overblijven

Openbare basisschool “De Vuurtoren” neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de tenuitvoerlegging van artikel 28 uit de wet op het basisonderwijs. Dit houdt in dat wij als school een ruimte beschikbaar moeten stellen voor de kinderen die overblijven. De tussenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van wie de ouders niet thuis (kunnen) zijn tussen de middag. Voor kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin hebben, verantwoord kunnen lunchen en dat ze zich tijdens het overblijven kunnen ontspannen. Hierdoor worden de ouders van de leerlingen van De Vuurtoren in de gelegenheid gesteld om hun kinderen, indien nodig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12 uur tot 13:15 uur op school, onder leiding van medewerkers van De Tussentijd (GO) over te laten blijven....
Lees verder

Verzekering tijdens opvang

Uw kind is tussen de middag alleen verzekerd in school en op het schoolplein. Daarom mogen de kinderen beslist niet naar huis om gymspullen, e.d. op te halen. Ook mogen ze niet naar een vriendje/vriendinnetje, ook al woont die om de hoek. Het is van groot belang om deze regel met uw kind(eren) te bespreken. Wanneer een kind zich niet houdt aan de regels, nemen wij contact op met de ouders. Indien de toestand niet verbetert, zijn wij vrij het desbetreffende kind op de overblijf te weigeren....
Lees verder

vragen na schoolse en tussentijdse opvang

Loop eens binnen in het Kindcentrum en stel uw vragen aan Sarah. Bel naar 0320-294900 Kijk op de website stichtingdetussentijd.nl ...
Lees verder