SchOOLwiki

zoekopdracht

Gronden vrijstelling onderwijs

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens al op hun vierde jaar naar school. Zij mogen zelfs al 10 dagdelen naar school om te wennen als zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt. Goed overleg met de directie van de school is daartoe wel noodzakelijk. Vanaf het moment dat zij op school aangemeld worden en de schoolbezoeken gelden de regels zoals die zijn beschreven voor leerplichtigen. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 wordt. Daarna is de leerplicht niet helemaal afgelopen. De leerling zal gedurende 1 jaar nog minimaal 2 dagen per week aan de zogenoemde partiële leerplicht moeten voldoen door onderwijs te volgen op een instelling