Scholen met Succes

Scholen met succes-Meting 2018/2019:
Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terechtkomen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Om onze kwaliteit in kaart te brengen maken wij gebruik van diverse diagnose-instrumenten die inzicht geven in de sterke en minder sterke punten van onze school. Een van deze instrumenten is een tevredenheidspeiling Scholen met Succes die wij het schooljaar 2018-2019 onder de ouders, leerlingen en collega’s van onze school hebben afgenomen. Wij waren enorm tevreden over de uitslag van deze peiling die u hieronder vindt.

Rapportcijfer algemene tevredenheid
Ouderpeiling
Vuurtoren: 8.38
Landelijk: 7.56

Leerlingpeiling
Vuurtoren: 9.05
Landelijk: 8.08

Personeelspeiling
Vuurtoren: 8.00
Landelijk: 7.63