Ouderraad

Fijn dat u even een kijkje neemt op deze pagina. Mede dankzij de OR leden hebben alle kinderen op school een aantal leuke activiteiten door het jaar heen. De ouderraad helpt het team bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten zoals feestdagen, schoolreizen, speldagen, enz. Om deze leuke activiteiten te kunnen organiseren is men sterk afhankelijk van extra hulp door mede ouders en financiën in de vorm van een ouderbijdrage. De MR oudergeleding stelt jaarlijks, in oktober, de ouderbijdrage vast. Dat gebeurt op de jaarvergadering in oktober. Voor het schooljaar 2017-2018 is de ouderbijdrage op de jaarvergadering van 9 oktober vastgesteld op € 13,00 per kind.

Een aantal keer per jaar komt de OR bij elkaar om te vergaderen. Vanaf dit schooljaar zullen wij u in ons Vuurtoren nieuwtje op de hoogte houden van hetgeen er besproken is.
Sylvia en Yvonne zijn tijdens deze overlegmomenten aanwezig.

Wilt u meer weten over de OR of heeft u vragen of tips voor de OR neem dan gerust contact op met één van de leden.
Binnenkort vindt u op deze pagina de namen van de leden van de OR.