Mediawijs

Mediawijs wil zeggen dat de kinderen leren kritisch om te gaan met de computer, het internet. Ook praten we over het cyberpesten, dat wil zeggen het pesten via de computer of mobiele telefoon.

Op school hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de computers en internet. Deze staan in een computer/internetprotocol.

1. Waarom internet

Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen of om deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen.

2. Gedragsafspraken met de kinderen

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet.
 • Vertel het de leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort.
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht.
 • Verstuur bij e-mail berichten alleen foto’s van jezelf of van anderen na toestemming van de leerkracht.
 • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat het niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
 • Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
 • Spreek altijd van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.

3. Gedragsafspraken met de leerkrachten

 • internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
 • Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.
 • Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.
 • Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd.

4. Aanpak cyberpesten

 • Cyberpesten is digitaal of elektronisch pesten. Het omvat alle manieren van pesten, maar dan via het internet en mobiele telefoon. B.v. via chat, mail, foto’s, filmpjes, of websites.
 • Stopt het gewoon pesten als het kind thuis is, cyberpesten dringt je huis binnen en kan 24 uur per dag doorgaan.
 • In het pestprotocol wordt aangegeven hoe de school reageert op cyberpest gedrag inclusief diverse sancties.
 • Afspraken omtrent het gebruik van mobieltjes worden vastgelegd. Ook het gebruik tijdens schoolreis, -kamp en dergelijke activiteiten.
 • De school organiseert het vertrouwen van leerlingen in de school met betrekking tot cyberpesten. Een leerling moet zijn vertrouwen durven geven aan de leerkracht of een vertrouwenspersoon.
 • In alle gevallen worden betrokken ouders ingelicht en bij de zaak betrokken.
 • Cyberpesten wordt in de bovenbouw van de school bespreekbaar gemaakt.

De kinderen van de Vuurtoren kunnen gebruik maken van de schoolprogramma’s die horen bij de verschillende vakken.

Daarnaast is er de mogelijkheid gebruik te maken van internet. We maken hiervoor met name gebruik van Kennisnet.