Directie

Elke school heeft een directeur (schoolleider) die integraal verantwoordelijk is voor zaken zoals de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs, het personeel en de financiën. Yvonne Verver is sinds augustus 2015 directeur van obs De Vuurtoren.

Zij is alle dagen aanwezig op De Vuurtoren. Bent u nieuwsgierig geworden? En wilt u ook eens een bezoek komen brengen aan onze mooie nieuwe school? Heeft u een vraag aan Yvonne of wilt u in gesprek met haar? U bent van harte welkom! Neem contact op met Yvonne via telefoonnummer 0320-221768 of mail naar vuurtoren@stichtingschool.nl.  Yvonne staat u graag te woord en maakt u graag wegwijs op onze school.

De directeur heeft structureel overleg met de bestuurder(s) van de Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (Stichting SchOOL). De directies van alle openbare basisscholen die vallen onder deze Stichting komen minimaal één keer per maand bij elkaar om samen met het bestuur en de leden van het bestuursbureau te overleggen, te werken en te leren tijdens onze maandelijkse Koersdag. Ook ontmoeten directeuren elkaar tijdens bijeenkomsten van professionele leergemeenschappen (PLG’s), collegiale consultaties of in intervisie groepen.

Op school wordt de directeur ondersteund door het Management Advies Team (MAT). In het MAT zitten nu nog de interne begeleider van de school (Anita), de taalcoördinator (Lizette), de coördinator PBS en VVE en de coördinator ouderbetrokkenheid (Lisette). Zij maken samen beleid en geven richting aan het onderwijs. Hierdoor spreken we van gedeeld leiderschap.