Ouderregiegroep

In juni 2015 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar ouderbetrokkenheid op onze school en de peuterspeelzaal. Vanuit daar is er een bewustwordingsdag georganiseerd voor ouders en teamleden om de eerste stap naar samenwerken te realiseren.

Naar aanleiding van deze bewustwordingsdag is er een regiegroep samengesteld.

Deze regiegroep bestaat uit 4 ouders, 2 medewerkers van GO kinderopvang en 2 medewerkers van de Vuurtoren.

5 keer per jaar komt de regiegroep samen om afspraken en plannen met elkaar te maken die zorgen voor een betere samenwerking tussen school, ouders en leerlingen. Dit doen we aan de hand van de 10 criteria voor ouderbetrokkenheid 3.0. Joris Spekle van onderwijsbureau CPS ondersteunt ons hierbij.

De 10 criteria voor ouderbetrokkenheid 3.0 zijn:

  • Criterium 1: Een heldere visie op ouderbetrokkenheid
  • Criterium 2: Iedereen actief bij het schoolbeleid
  • Criterium 3: Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom
  • Criterium 4: Ouders en leraren werken voortdurend samen
  • Criterium 5: Leraren, leerlingen en ouders zijn gelijkwaardig
  • Criterium 6: Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar
  • Criterium 7: Samen bouwen aan het leerlingdossier
  • Criterium 8: Openheid over verbetersuggesties en klachten
  • Criterium 9: Minstens 80 procent opkomst
  • Criterium 10: Wetten en schoolregels zijn duidelijk

De regiegroep heeft er al voor gezorgd dat er kennismakingsgesprekken plaatsvinden bij de start van het schooljaar en dat er inlooplessen georganiseerd worden in de midden-bovenbouw waarbij ouders een kijkje in de klas krijgen tijdens de reguliere lessen.

Wilt u met ons meedenken en een bijdrage leveren aan het realiseren van de 10 criteria voor ouderbetrokkenheid 3.0 binnen onze school dan bent u van harte welkom in de regiegroep.

Nieuws

Geen berichten gevonden