Onze kernwaarden

Veiligheid:
We (leerlingen, ouders en leerkrachten) bieden een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt;

Respect:
We (leerlingen, ouders en leerkrachten) zorgen voor een goede sfeer. Uitgangspunt is een goede onderlinge relatie gebaseerd op respect voor elkaar, elkaars eigendom en vertrouwen in elkaar;

Verantwoordelijkheid:
We (leerlingen, ouders en leerkrachten) voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, voor het onderwijs dat gegeven wordt en voor de (leer)resultaten;

Doorzettingsvermogen:
We (leerlingen, ouders en leerkrachten) geven niet snel op en gaan door tot we ons doel hebben bereikt.