Ondersteuningsteam

Kinderen worden in overleg met ouders (of anoniem) besproken in het OT (ondersteuningsteam)
In dit team nemen de IB-ers, de orthopedagoge, de jeugdverpleegkundige en de school maatschappelijk werker zitting. De directeur is eindverantwoordelijk en probeert aanwezig te zijn bij dergelijke gesprekken.
Indien wenselijk kan dit team worden aangevuld met bijvoorbeeld een collega uit het Samenwerkingsverband, een medewerker van Sterk in de klas of de leerplichtambtenaar.
U ondertekent als ouder een toestemmingsformulier wanneer u toestemming geeft om uw kind te bespreken. Ook wordt u gevraagd om deel te nemen aan het gesprek indien nodig/gewenst. Daarnaast kan u ook zelf een aanvraag doen om uw kind te bespreken tijdens dit overleg. U kunt natuurlijk de individuele vertegenwoordigers in dit team ook persoonlijk benaderen. De telefoonnummers van deze contactpersonen zijn op school te verkrijgen.