Notulen MR vergadering 17 januari 2017

Geplaatst op dinsdag 4 april 2017

Notulen MR vergadering O.B.S. De Vuurtoren

 

Datum:                                 Dinsdag 17 januari 2017

Tijd:                                      18.30 – 20.30 uur

Locatie:                                Middelgronden

Voorzitter:                           Lisette Drost

Notulist:                               Petra Smit

Aanwezig:                            Lisette Drost, Petra Smit, Bianca Runhart, Yvonne Verver

Mehmet Acun,

Afwezig:                               Hilda Speerstra

Volgende vergadering:    14 februari 2017

                                              

 

We hebben gesproken over het maken van een jaarplanning met vaste agendapunten voor de MR-vergaderingen. We hebben een bestaand document zoveel mogelijk aangepast aan onze situatie.

De panelgroep van ouderbetrokkenheid heeft besloten een visie te gaan vormen voor de volgende punten:

-Veiligheid

-Gelijkwaardigheid

-Verantwoordelijkheid

-Vertrouwen

-Samenwerken

Uiteindelijk zal er 1 worden gekozen.

Ook hebben ze besloten dat de eerstvolgende stap die ze gaan zetten het gaat aanschaffen van een digitaal communicatiemiddel zal worden.

Het financieel jaarverslag MR 2016-2017 uitgewerkt en rondgedeeld.

De begroting volgt nog. We kijken of we wellicht een spreker kunnen uitnodigen op de ontmoetingsavond (begin nieuwe schooljaar).

Belangrijk is dan dat we weten wat er leeft bij ouders en waar ze naar zouden willen komen luisteren.

Ook hebben we geconstateerd dat er tot nu toe erg weinig aan ouderbijdrage-gelden is binnengekomen. We hebben besloten een herinneringsbrief uit te sturen.

De locaties en kosten voor de schoolreisjes zijn bekend en reeds vastgelegd.

De kosten voor het schoolkamp worden €55,-.

We vinden het jammer dat er geen enkele reactie is binnengekomen op de verkiezing voor een nieuw MR-lid (ouders). We gaan kijken of we ouders persoonlijk kunnen benaderen en eventueel uitnodigen een vergadering bij te wonen.

Wij als MR-leden gaan kijken naar het aanbod cursussen en zullen hiervoor onze voorkeuren de komende vergadering doorgeven.

vergadering terug.