MR- notulen 17 januari 2017

Geplaatst op woensdag 1 maart 2017

Notulen MR vergadering O.B.S. De Vuurtoren

We hebben gesproken over het maken van een jaarplanning met vaste agendapunten voor de MR-vergaderingen. We hebben een bestaand document zoveel mogelijk aangepast aan onze situatie.

Notulen 17 januari 2017