Nieuwsbrief november

Geplaatst op woensdag 5 november 2014

 

Vuurtorennieuws – Nr. 34

november 2014

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

Het is alweer november. De tijd vliegt voorbij terwijl er enorm hard gewerkt wordt op de Vuurtoren. Op dit moment brengen we alle leerlingen goed in kaart en zijn we steeds beter in staat om leerlingen in de juiste niveau groepen in te delen.

Anita(IB-er) en alle collega’s hebben zich hier de afgelopen weken enorm voor ingezet.

Werken aan leerdoelen

Afgelopen week waren er een aantal momenten waarop groepen hun leerdoel hadden bereikt. Enorm mooie resultaten kwamen voorbij. Mooi was het om te horen dat deze leerlingen goed konden vertellen waarom ze de toetsen zo goed hadden gemaakt.

Ten eerste omdat ze mooie resultaten wilden halen en ten tweede omdat ze er hard voor gewerkt hadden en zelfs thuis geoefend hadden. Wanneer ik dit hoor maakt mijn hart een sprongetje en heb ik enorm veel waardering voor de leerlingen en voor mijn collega’s.

Kinderen zijn dan veel meer betrokken bij hun eigen leerproces en zullen met hulp van ouders en collega’s nog meer kunnen bereiken.

Schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt is al 11 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een week lang. Dit jaar zal dit ontbijt op de Vuurtoren op 7 november plaatsvinden.

Alle leerlingen mogen die dag in pyjama naar school komen. Wel is het belangrijk om ook kleding mee te geven. Kinderen gaan immers ook weer buiten spelen.

 

Dit jaar willen we bij Het Nationaal Schoolontbijt een nog beter voorbeeld geven met een nieuwe samenstelling van het ontbijtpakket. In samenspraak met het Voedingscentrum zal het pakket alleen brood, beleg en drinken bevatten dat het Voedingscentrum beoordeelt als voorkeurs- of middenwegproduct. En we willen ervoor zorgen dat er fruit in het pakket zit.

 

Nieuwe online lesmateriaal gaat kinderen nog aansprekender wijzen op het belang van een goed ontbijt. Zo is Het Nationaal Schoolontbijt niet alleen het leukste, maar ook het meest gezonde en meest educatieve ontbijtfeest!

 

Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit verschillende onderzoeken. Of ze ontbijten niet gezond. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de beste start is. En het is ook nog eens leuk om samen te ontbijten. Om dat te ervaren gaan ook dit jaar ruim 500.000 kinderen op zo’n 2.500 basisscholen samen ontbijten. Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen ervoor dat al die kinderen op tijd hun ontbijtje krijgen.

 

Aanvang van de lessen/te laat komen/verplichte onderwijstijd

De taal-, lees- en rekenvaardigheden van alle leerlingen in het primair onderwijs moeten beter worden. Ook moeten leerlingen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. In de kwaliteitsagenda’s worden de ambities en doelstellingen op dit gebied uiteengezet. Om deze ambities te realiseren is het van belang dat leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen.

Onderwijstijd is het aantal uren dat leerlingen daadwerkelijk les krijgen. Schooltijd is de tijd die leerlingen op school aanwezig moeten zijn. Het gaat niet alleen om voldoende uren, maar ook om goede uren. Voldoende lesuren zijn namelijk een voorwaarde voor goed onderwijs. Maar voor de onderwijskwaliteit is het ook van belang dat leerlingen uitdagend en inspirerend onderwijs krijgen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Scholen in het basisonderwijs zijn verplicht de schooltijden te vermelden in hun schoolgids. De Inspectie van het Onderwijs toetst aan de hand van de schoolgids welke schooltijden de school hanteert.

 

Kinderen die te laat komen missen een deel van de les. Daarnaast werkt te laat komen storend voor andere kinderen en de voortgang. Het is fijn voor uw kind om op tijd te zijn.

Ouders van kinderen die structureel te laat komen (meer dan vier keer per maand) worden door de leerkracht aangesproken. Mocht er geen verbetering optreden dan zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Ongeveer tien minuten voordat de school begint is de deur open en kunnen de kinderen naar binnen. U kunt gerust met uw kind naar de groep lopen. Wij vinden het belangrijk dat de lessen op tijd beginnen. Wij vragen U vriendelijk op tijd te komen en voor aanvang van de lessen om 8:30 uur en 13:15 uur de school te hebben verlaten.

Alleen op deze manier kunnen wij voldoen aan de voor ons verplichte onderwijstijd.

 

U helpt ons toch ook om bovenstaande te realiseren?

 

Met vriendelijke groet,

Yvonne Verver, directeur obs De Vuurtoren.

Groep 1 & 2 – juf Melodie, juf Gerda, Juf Diane, juf Nel

Er is veel te vertellen over de herfst. Bijvoorbeeld welke dieren er zijn, welke kleuren er in de herfst voorkomen, wat er gebeurt met de blaadjes en de bomen. Ook leren we opzegversjes en liedjes over de herfst. En daarnaast knippen, plakken, tekenen, kleien we over de herfst.

Iedere week leren de kinderen veel woordjes die bij het thema horen. De kinderen krijgen een kernwoorden poster mee naar huis waarop juf Marlike deze woordjes en uitbreidingswoorden voor u heeft op geschreven. U kunt deze dan thuis nog een keer oefenen. Dit oefenen is erg belangrijk en helpt kinderen een betere woordenschat te krijgen. Ook staat er een site op die u samen met uw kind kunt gaan bekijken. Dit keer is het school tv met een aflevering van Koekeloere.

11 November is het Sint Maarten. We gaan dus druk aan het werk met het maken van een lampion. Want wat is er nu niet leuker dan met je eigengemaakte lampion, zingend langs de deuren te gaan en als beloning een snoepje te krijgen.

Veel plezier groep 1 en 2.

 

Groep 3 – juf Annet, juf Bianca

Momenteel werken wij aan kern 3 van veilig leren lezen. Bij kern 3 komen de woorden: doos-poes-koek-ijs aanbod In deze kern leert uw kind: letters: d – oe – k – ij – z. De letters van kern 1 en 2 worden herhaald.                                                                                              Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen een wensdoos met telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’

Bij het vak rekenen zijn we gestart met sommen die ons leren over erbij en eraf. De kinderen leren de begrippen erbij en eraf doormiddel van de ‘bussommen’. Bijvoorbeeld: er zitten 3 mensen in de bus er komen er 2 bij hoeveel mensen zitten er dan in de bus = 5. Daarnaast werken en praten we over het thema ‘herfst’ en gaan we lampionnen maken voor Sint Maarten.

 

 

Groep 4 – juf Ike, meester Leo

Huiswerk:

De leerlingen van groep 4 krijgen elke dag huiswerk mee. Afwisselend voor spelling en rekenen. Ook in de herfstvakantie hebben ze huiswerk meegekregen. Dit is niet om de kinderen te plagen, maar om er voor te zorgen dat ze blijven oefenen. Alleen door veel oefenen, gaan kinderen vooruit. Het is fijn dat de leerlingen dit serieus nemen en het huiswerk op tijd inleveren.

Sint Maarten en Sinterklaas.

Op 11 november is het Sint Maarten en wij gaan natuurlijk een leuke lampion maken. Verder gaan we, in deze maand, ook al beginnen met knutselwerkjes voor het Sinterklaasfeest.

 

Groep 5 – juf Lizette

We zijn na een heerlijke herfstvakantie weer hard aan de slag gegaan op school. We hebben al redelijk wat toetsen achter de rug en de resultaten hiervan vullen we steeds in op onze datamuur. We bepalen dan ook groepsdoelen voor het volgende thema. Benieuwd naar de resultaten? Kom eens een kijkje nemen op de datamuur in onze klas! Ook in onze eigen portfolio’s vullen we de resultaten van de toetsen in. Iedereen krijgt zijn/haar score te horen en mag dat aantal hokjes kleuren in het eigen portfolio. Ook daarbij stellen we steeds doelen, maar dan individuele doelen.

Bij taal gaan we de komende periode werken aan de gebiedende wijs, we leren wanneer je het uitroepteken gebruikt en we leren de trappen van vergelijking (groot-groter-grootst en goed-beter-best).

De volgende spellingcategorieën komen aan bod bij de spellinglessen deze weken:

– woorden met ij (ijs)

– woorden met be-/ge- en ver- (bezoek, gebak, verkeer)

– woorden met –te (hoogte)

– woorden met –ig (jarig)

– woorden met –lijk (vrolijk)

De toets van geschiedenis hadden we super goed gemaakt en we zijn daarom vol enthousiasme begonnen aan het volgende hoofdstuk. Hierin leren we over de Romeinen. Erg interessant!

In november zijn ook veel leuke dingen gepland. Natuurlijk komt Sinterklaas weer in het land en dat betekent in groep 5… voor het eerst lootjes trekken! Spannend! Op 7 november gaan we met z’n allen in de klas samen ontbijten, we doen namelijk mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Iedereen mag in pyjama naar school komen! In de week van 10 t/m 14 november vinden de spreekmomenten plaats. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

 

Groep 6 – juf Jolanda, juf Melanie

De afgelopen weken hebben we diverse thema’s afgesloten door middel van toetsen, bijvoorbeeld: spelling, taal, rekenen en natuur en techniek. Al onze resultaten houden we bij in ons eigen portfolio. Met sommige resultaten waren we heel erg blij! De komende maand gaan we ons weer goed inzetten! Taal Met het derde thema behandelen wij de volgende taalonderdelen: het leren van nieuwe themawoorden / het ontleden van samengestelde woorden / het herkennen van formele en informele taal / werkwoorden die van klank veranderen in de verleden tijd / persoonsvorm (tijdsproef) / letterlijk en figuurlijk taalgebruik / de betekenis van samenstellingen achterhalen. Spelling We werken momenteel aan de volgende spellingscategorieën: c die klinkt als s (cijfer) / c die klinkt als k (insect) / woorden met –ig (jarig) / woorden met –lijk (vrolijk) / verkleinwoorden met –je (huisje), -nkje (kettinkje) of –etje (brilletje).

Rekenen We rekenen in groep 6 nu tot en met 10.000. Hierbij doen we de volgende opdrachten: optellen tot en met 10.000 / aftrekken tot en met 10.000 met kleine verschillen / getallen tot en met 10.000 afronden op tientallen / tellen met sprongen van 1 en 10. En verder hebben we het over: inhoud en lengte / klokkijken: uitrekenen hoe lang iets duurt / kommagetallen bij meters / handig rekenen met geld. Zaakvakken Het eerste thema van natuur en techniek (Energie) is afgesloten in oktober. In november starten we met het tweede thema: Materiaal uit de natuur. Verder in november

  • In november zullen wij het BeCool-project van de Universiteit Twente afronden. In februari zal nog een eindtoets volgen.
  • November is altijd een spannende maand, waarin Sinterklaas opeens heel dichtbij komt, er lootjes worden getrokken, etc. De komende weken zult u hierover nader geïnformeerd worden.

 

Groep 7 – juf Lisette, juf Bianca, juf Rozanne

Met de herfstvakantie achter ons zijn we weer uitgerust aan de slag gegaan. De eerste toets resultaten zijn binnen en de groepsgemiddelden hangen op de data muur. De scores die de kinderen behalen noteren ze in hun portfolio. Op deze manier is voor de kinderen duidelijk zichtbaar wat al goed gaat bij elk vak en hoe ze ten opzichte van zichzelf groeien. Met rekenen zijn we dit thema bezig geweest met getallen tot 1 miljoen, cijferend optellen en aftrekken tot 10.000, kommagetallen met 1 en 2 decimalen, handig rekenen met grote keersommen, oppervlakte berekenen en cirkeldiagrammen aflezen en zelf uitwerken. Met spelling komen de volgende categorieën aan bod: au/ou-woorden, -isch woorden en woorden met een c die klinken als een s of k. Met werkwoordspelling leren we zelfde klank werkwoorden vervoegen in de verleden tijd met v-f of s-z verwisseling en met stam op d. Met taal hebben we gewerkt aan voorzetseluitdrukkingen, woordgroepen als onderwerp, formeel en informeel taalgebruik, de grammaticale personen (1e/2e/3e persoon enkelvoud en meervoud). De laatste weken van het BE COOL-project zijn ingegaan. Het project waarbij kinderen individueel of samen aan opdrachten werken rondom de thema’s: voedsel, zuurstof, water en licht, warmte. De ruimtevaarders zoeken de nodige informatie om een huis op de maan te kunnen bouwen en de globetrotters leren juist veel over het leven op aarde.

 

Groep 8 – juf Petra

In november starten er op alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Lelystad

Voorlichtingsavonden voor ouders en verzorgers van basisschoolverlaters. Hierbij wordt de eerste stap gezet voor het vertrek van de basisschool. Tijdens de voorlichtingsavonden zal erop elke school informatie worden gegeven over de school, hun onderwijs en andere bijzonderheden. Dit kan u als ouder op weg helpen in het vinden van een passende school voor uw kind voor komend schooljaar (na groep 8). Het is dan ook van belang dat u samen met uw zoon of dochter deze avonden bezoekt.

 

De voorlichtingsavonden zijn als volgt:

 

De Rietlanden Dinsdag 4 november

Inloop 19.00 uur

Start 19.30 uur

Groenhorst College

(ook voor leerlingen)

Donderdag 6 november

Inloop 19.00 uur

Start 19.30 uur

De Arcus Maandag 10 november

Inloop 19.00 uur

Start 19.30 uur

Groenhorst College

(ook voor leerlingen)

Woensdag 12 november

Inloop 19.00 uur

Start 19.30 uur

De SGL Dinsdag 18 november

Inloop 19.00 uur

Start 19.30 uur

De Steiger Op afspraak

Ik hoop dat u tijdens deze schoolbezoeken veel nuttige informatie op zal doen.

 

Taalklas- juf Anneloes, juf Stephanie

Afgelopen periode is er weer veel gebeurd in de taalklas.

We hebben gewerkt aan de thema’s feest en herfst.

We hebben een nieuwe leerling gekregen in groep 3.

We zijn begonnen met het onderwijs op tablets. Dit vinden de leerlingen en de juffen heel erg leuk. Het werkt goed. De leerlingen kunnen direct zien of ze iets goed doen.

De juf kan meteen extra uitleg geven als ze ziet dat een leerling iets niet snapt, omdat op de pc meteen te zien is wie het nog niet begrijpt. Ook hebben we een feestje gevierd. De taalklas bestaat namelijk één jaar. Er kwamen kinderen van de Vuurtoren een lied zingen en we kregen bloemen. Natuurlijk was er ook gebak. De komende periode gaan we werken aan de thema’s Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.

 

Gym – meester Jasper

In de maand november komen onder andere de volgende onderdelen aan bod: Hoogspringen, jagerbal, tennis, balanceren en steunzwaaien. Ook gaan we binnenkort weer oefenen met de saltostoelen, één van de favoriete activiteiten van alle kinderen. In een saltostoel kun je lekker rustig schommelen, maar je kunt er ook in over de kop, heel spannend! Het onderdeel dat we gaan afsluiten is lummelen voor de groepen 1 t/m 4 en 5/10 bal voor de groepen 5 t/m 8.

Deze maand kun je mee doen aan de volgende naschoolse sportactiviteiten:

  • Sport & spel groep 3 t/m 8 (iedere maandagmiddag van 15:30 uur tot 16:30 uur)
  • Kleutersport groep 1 t/m 3 (iedere donderdagmiddag van 15:30 uur tot 16:30 uur)
  • Extra gymles groep 3 & 4 (dinsdag 11, 18 en 25 november van 15:30 tot 16:30 uur)

Alle activiteiten vinden plaats in gymzaal Robbenzand (Robbenzand 20) en kosten maar €0,50 per keer!

Nieuwe gymzaal Zoals u allemaal ongetwijfeld wel weet wordt er enorm hard gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw. Tegelijkertijd wordt er ook hard gewerkt aan het nieuwe ‘Wijkcentrum Zuiderzee’. Het wijkcentrum biedt ook plaats aan de nieuwe gymzaal. Vanaf de buitenkant lijkt het al bijna klaar, aan de binnenkant zijn ze druk bezig met de laatste dingen. Binnenkort wordt de gymzaalvloer gelegd en de klimwand geplaatst. Wanneer de gymzaal klaar is kunnen we dus ook op een echte klimmuur gaan klimmen! Ook krijgen we een grote trampoline waar we tijdens de gymlessen en naschoolse beweegactiviteiten gebruik van kunnen maken. Zoals het nu lijkt kunnen we na de kerstvakantie gebruik gaan maken van de nieuwe gymzaal. Wanneer het nieuwe schoolgebouw klaar is (naar alle waarschijnlijkheid na de voorjaarsvakantie) gaan de groepen 1 t/m 4 gymmen in het speellokaal op school en de groepen 5 t/m 8 in de gymzaal. Hierover krijgt u uiteraard nog bericht. Op de website van school staan een aantal foto’s van de zaal en de kleedkamers.

 

Sterk in de Klas! – juf Janneke

Na twee maanden hard werken kunnen we een balans opmaken. Kinderen werken hard aan hun eigen doelen en gaan stap voor stap inzicht krijgen in eigen gedrag en daardoor ook veranderen. Dat is zo mooi om te zien!

We kijken veel naar de kwaliteiten van de kinderen, dat is voor de kinderen vaak een grote verrassing! Ze zijn verrast dat ze zoveel positieve kwaliteiten hebben. Door het leren kennen van eigen kwaliteiten, weten ze ook welke manieren ze al kennen om eigen problemen op te lossen…want  daar gaat het om: dat een kind leert eigen problemen op te lossen, of op tijd hulp kan vragen. En het is fijn als ouders de kinderen steunen en complimenten geven. Want wie wil niet horen dat hij/zij het goed doet?! Elk kind heeft dat nodig (en volwassenen eigenlijk ook).

In de afgelopen weken is ook zichtbaar geworden dat als een klein probleem op tijd aangepakt wordt, grotere problemen voorkomen kunnen worden. Dus: hebt u als ouder een vraag of een probleem (klein of groot)? Kom gerust langs!

 

Medewerker ouderbetrokkenheid – Songül Sentürk,

Het zijn drukke tijden, dat weet ik. Misschien overbodig maar ik blijf benadrukken dat ouderbetrokkenheid enorm belangrijk is. Vanaf de geboorte van uw kind wordt er een basis gelegd voor de toekomst. Die toekomst ligt ook in uw handen. Het is wetenschappelijk bewezen dat ouders een belangrijke rol spelen daar waar het gaat om leren. Wanneer leerlingen willen leren en ouders daarbij willen helpen, op de hoogte willen blijven van wat een kind op school doet dan zal een kind verder komen dan wanneer dit niet het geval is. Als u al vanaf groep 1 en 2 goed op de hoogte bent van het onderwijs aan uw zoon of dochter, dan kunt u uw kind nog beter helpen met schoolse zaken. Kinderen vinden het fantastisch als mama en/of papa een uurtje per week aanwezig kan zijn op school om bijvoorbeeld te helpen in de klas bij het werken met ontwikkelingsmateriaal of een boekje lezen. Voor ouders is het ook leuk om te leren op welke manier er les gegeven wordt. Ik heb bij groep 1 en 2 veel geleerd van juffen. Bijvoorbeeld dat een boek dik of dun is of dat het een lang of een kort boek is. Welke vormen een boek heeft. Is het een rechthoek of een vierkant? Ook leren kinderen dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het materiaal in de groep bijvoorbeeld of voor hun eigen leerproces. Iets waar ze in de toekomst veel aan zullen hebben.

Wilt u dit mee maken of zien kom dan helpen op de vrijdagmiddag in de groep van uw zoon of dochter.

 

Toelichting collage: Een aantal ouders van de Vuurtoren heeft ervoor gezorgd dat er voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten iets lekkers was in het kader van het offerfeest. Het was een enorm succes. Liefde gaat door de maag en dit evenement heeft toch vele ouders bij elkaar gebracht. Dank jullie wel voor al de lekkere hapjes en het mooie initiatief om dit te organiseren.

 

Plustijd – juf Rianne

De eerste twee bijeenkomsten van Plustijd hebben we al weer gehad. De eerste woensdag na de herfstvakantie hebben we de contracten allemaal ondertekend. De ouders en kinderen die er waren hebben allemaal hun handtekening gezet. Daarmee hebben ze zelf gekozen om een jaar lang mee te doen aan Plustijd en goed hun best te doen om er een leuk en leerzaam jaar van te maken.

De tweede woensdag was de echte eerste les. In deze les hebben we kennis gemaakt met de juf en met elkaar. We hebben ons voorgesteld en zijn wat meer over elkaar te weten gekomen. We weten bijvoorbeeld al wat onze lievelingsdieren zijn en onze hobby´s. Ook hebben we nagedacht over wat we allemaal denken te gaan doen bij Plustijd door het maken van een woordweb.

Als laatste zijn we begonnen met het versieren van de voorkant van onze map. In deze map komt alles wat we dit jaar gaan doen.

De komende lessen zullen we eerst nog bezig zijn met kennismaken, afspraken maken en elkaar beter leren kennen. Daarna gaan we beginnen met het thema van dit jaar ´de wereld om ons heen´.

Wat we dan allemaal gaan doen horen jullie de volgende keer.

 

Jarigen september 2014

Groep Datum Naam
1 1 november Mohammed Loukili
1 3 november Gijs
3 14 november Xidillion
3 22 november Anwar
4 13 november Sajfdien
5 12 november Julian
5 29 november Rylee
6 19 november Danish
7 2 november Christian
7 25 november Mohammed Abdulameer
7 26 november Hicham
8 12 november Shanice
TLK 3 november Maqdis
TLK 17 november Fatoumata