Nieuw schooljaar is begonnen

Geplaatst op maandag 10 september 2018

3 september was het dan zo ver, het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Groep 7, met juf Lisette op maandag, dinsdag en donderdag en juf Bianca op woensdag en vrijdag.

Net zoals vorig schooljaar werken wij aan verschillende vakken. Deze vakken zijn verdeeld over de schoolweek. Per les wordt er doelgericht gewerkt, zodat de kinderen precies weten wat zij leren.

De vakken zijn:

Taal, Spelling, Lezen (begrijpend en technisch), Rekenen, Studievaardigheden, Natuur en techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Cultuur, Kwink, (Sociaal emotionele vaardigheden), Gym en schrijven.

De methodes waarmee wij werken zijn niet nieuw voor de kinderen.

Wat dit schooljaar wel nieuw is voor de kinderen in groep 7 is IMC basis. Het doel van IMC Basis is de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep. Dit bereikt IMC Basis door het schetsen van toekomstperspectieven, het versterken van zelfvertrouwen, en het vergroten van invloed óp en verbondenheid mét de maatschappij.

 

 

 

Op maandag en donderdag wordt de gymles gegeven door de vakleerkracht, Remon. Op donderdag start de gymles om 8.30 uur, dus de kinderen gaan direct vanuit huis naar de gymzaal.

 

Wij hebben ontzettend veel zin in het nieuwe schooljaar en kijken er naar uit om dit jaar met uw kind aan het werk te gaan.