Multifunctionele Accommodatie (MFA) Zuiderzeewijk feestelijk geopend

Geplaatst op donderdag 28 mei 2015

Woensdag 27 mei is de MFA Zuiderzeewijk, bestaande uit het Kindcentrum en het Wijkcentrum, feestelijk geopend. Burgemeester Horselenberg opende het feest met een welkomstwoord bij het Kindcentrum en overhandigde de symbolische sleutel aan de kinderen. Hierna liepen zij gezamenlijk door een haag van kinderen naar het Wijkcentrum, waar de sleutel door de kinderen werd overgedragen via prins en prinses Carnaval aan wethouder Ed Rentenaar. Na deze symbolische overdracht was ook het Wijkcentrum officieel geopend. OBS De Vuurtoren is gevestigd in het Kindcentrum.

Tijdens de feestelijke opening waren er allerlei activiteiten, zoals een stormbaan, muziek, eten, schminken en nog veel meer. Bezoekers konden een kijkje nemen bij Verloskundige praktijk De Lelie, buurtcentrum De Joon, Openbare Basisschool De Vuurtoren, Protestants Christelijke Basisschool Ichthus en SKL Kinderopvang. Ook Stichting Welzijn Lelystad, het Sportbedrijf, de Kubus en Flevomeer bibliotheek hebben activiteiten georganiseerd. Alle bezoekers en gebruikers waren enthousiast over de mooie gebouwen en de bijbehorende buitenruimte.

Steeds meer samenwerking in het Kindcentrum
De scholen Ichthus, De Vuurtoren en SKL Kinderopvang hebben ieder hun eigen maar ook gezamenlijke lokalen en ruimtes in het Kindcentrum. Nu alle partijen dicht bij elkaar zitten, weten zij elkaar sneller te vinden en werken zij al vaker samen. De ambitie is er om vanuit een doorlopende lijn van ontwikkeling van het kind steeds meer samen te werken. SKL Kinderopvang en De Vuurtoren bekijken hierin de mogelijkheid om met een instroomgroep te gaan werken waarbij oudste peuters in de kinderopvang en de jongste kleuters van de basisschool samen een aanvullend educatief aanbod krijgen. Het inzetten op ontwikkelingsstimulering vanuit zowel de kinderopvang als het onderwijs is erop gericht dat de kinderen een goede start krijgen van de ‘schoolloopbaan’.

Het Wijkcentrum
In het Wijkcentrum zijn allerlei ruimtes die voor vele doeleinden gebruikt kunnen worden en die ook door de scholen gebruikt worden. Zo is er onder andere een kooklokaal, gymzaal, handvaardigheidlokaal, cursusruimtes, een grote zaal met een podium en een bar en nog veel meer. De meest bijzondere ruimte heeft hele dikke muren, waardoor deze ruimte geschikt is voor muzikale activiteiten.