Missie

De Vuurtoren is een openbare basisschool, waar met hart voor kinderen gewerkt wordt aan het doel van onze school: ”goed onderwijs voor alle kinderen”.

Kernelementen (in de aanpak) van onze school waar wij naar streven, zijn:

  • Bieden van duidelijke structuren;
  • Educatief partnerschap (het verstevigen van de samenwerking met ouders en de betrokkenheid van ouders);
  • Een veilige sfeer, respect en aandacht voor ieders eigenheid, wederzijds vertrouwen (zowel naar kinderen, ouders als collega’s);
  • Zorg op maat voor leerlingen met een daarbij passend up-to-date leerlingvolgsysteem;
  • Veel aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling;
  • Kinderen die worden uitgedaagd om tot optimale prestaties te komen, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en kwaliteiten;
  • Een verzorgde school en omgeving;
  • Een team dat bereid is “up-to-date” te blijven en het beste uit zich zelf, elkaar en de kinderen te halen