Wie werken er in de school en wat doen zij?

Geplaatst op maandag 8 oktober 2018

 

De directie

Yvonne Verver is directeur van De Vuurtoren.

Leerkrachten

Naam Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag
Doorstroomgroep Sharon x x
1/2A Maudy x x
Sharon x x x
1/2B Shaamly x x x
Huda x x
3 Melodie x x x x
Miriam x
4 Lizette x x x x
Huda x
5 Angela x x x x x
6 Miriam x x
Marjon x x x
7 Lisette x x x
Bianca x x
8 Petra x x x x x

Maaike

stage

x x
Zwangerschapsverlof Laura

 

Bij de groepsindeling in de twee groepen 1/2 A en B wordt rekening gehouden met:

  • Verdeling jongens en meisjes;
  • De verdeling van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun gedrag en/of in het leren;
  • Verdeling broertjes en zusjes;
  • De getalsmatige grootte van de groep.

In de kleuterbouw en onderbouw streven wij naar groepen van rond de 25 leerlingen. Bij de kleutergroepen kan het zijn dat aan het eind van het schooljaar de groep iets groter is dan wij zouden willen. Na de zomervakantie zullen de groepen 1 en 2 weer wat kleiner zijn. Dit heeft te maken met de instroom en de doorstroom van de leerlingen. In de midden- en bovenbouw streven wij naar 28 leerlingen per groep.

Vakleerkracht gymnastiek

Remon is onze vakleerkracht gymnastiek. Hij verzorgt de gymlessen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. De leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben twee keer per week gymles van onze vakleerkracht.

IB-er (Intern Begeleider)

Anita en Bianca verzorgen samen op dinsdag en donderdag de IB taken en sturen dan ook de RT taken aan. De RT taken (pre teaching, re teaching, inoefenen en verbeteren van werk) voor de groepen 1 t/m 8 vinden zoveel mogelijk plaats in de groep a.d.h.v. groepsplannen.

Onderwijsassistent en RT

Bij ons op school is Sylvia werkzaam als onderwijsassistente. Zij ondersteunt daar waar nodig leerkrachten met het onderwijs aan onze leerlingen. Sylvia wordt zoveel mogelijk ingezet in groep 1 t/m 4 en werkt twee dagen in de week.

Administratief medewerker

Sarah is bij ons op school administratief medewerker. Wanneer u belt op maandag en/of woensdag dan krijgt u haar vaak eerst aan de telefoon. Zij regelt o.a. de leerling administratie, houdt de verlofaanvragen bij, verwerkt het ziekteverzuim en bij haar kunt u terecht wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld, nieuwsbrieven, aanvragen bij Leergeld enz.

Taal-, VVE- en PBS coördinator en coördinator ouderbetrokkenheid en ICT/MAT

Lizette is bij ons op De Vuurtoren taal/leescoördinator. Petra is onze PBS coördinator. Voor de onderbouw heeft Sharon de taak van VVE coördinator op zich genomen en Lisette is onze coördinator ouderbetrokkenheid en ICT. Deze collega’s worden een keer per maand vrij geroosterd van lesgevende activiteiten. Zij werken dan op school aan activiteiten en plannen rondom hun expertise. Deze collega’s vormen samen met Anita en Yvonne het MAT (management advies team).

Leerkracht Plustijd      

Rianne is onze leerkracht Plustijd. Plustijd biedt kinderen de mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen bij hun ontwikkeling. Het gaat om leerlingen die gemotiveerd zijn op school, die extra ondersteuning kunnen gebruiken t.a.v. 21 ste eeuwse vaardigheden om hun prestaties tot een hoger niveau te brengen. Het gaat om leerlingen van groep 5 t/m 7 die één keer per week op de woensdagmiddag twee uur extra leertijd aangeboden krijgen. Voor alle leerlingen is er na afloop een certificaat. Rianne, de Plustijd leerkracht, motiveert leerlingen om net een stapje verder te komen. Het gaat met name om vaardigheden rondom taal-, reken- en leesonderwijs. Ouders worden nauw bij Plustijd betrokken. De leerlingen worden door school, in overleg met ouders voorgedragen. Er kunnen per schooljaar maximaal 12 kinderen deelnemen.