Het team

Melodie -groep 1/2a

Melodie is werkzaam als groepsleerkracht van groep ½ a op maandag, dinsdag en woensdag. Daarnaast neemt Melodie zitting in de werkgroep PBS.

Melodie maakt samen met ouders Verteltassen die door kinderen mee naar huis genomen kunnen worden. Een keer per maand nodigt zij alle ouders van groep 1 en 2 uit om uit te leggen aan welke doelen er het komend thema gewerkt gaat worden.

Sharon – groep 1/2a, 1/2b en doorstroomgroep

Sharon is op maandag en woensdag werkzaam als groepsleerkracht van de doorstroomgroep in samenwerking met GO! Op donderdag en vrijdag is zij groepsleerkracht in groep 1/2a. Op dinsdag is zijn groepsleerkracht van groep 1/2b. Daarnaast is Sharon onze VVE- coördinator en is zij lid van het MAT.

Shaamly – groep 1/2b

Shaamly is maandag,  woensdag, donderdag en vrijdag werkzaam in groep 1/2b.

Jolanda – groep 3

Jolanda werkt 5 dagen per week als leerkracht in groep 3. Daarnaast is Jolanda rekencoördinator en maakt ze deel uit van het MAT.

 

Lizette -groep 4

Lizette werkt fulltime als leerkracht in groep 4 en is de taal-leescoördinator van onze school. Daarnaast maakt Lizette deel uit van het MAT en is zij lid van de Medezeggenschapsraad.

Angela – groep 5

Angela werkt fulltime als leerkracht in groep 5.

Laura – groep 6

Laura is 5 dagen per week de leerkracht van groep 6.

Bianca – groep 7

Bianca is part-time werkzaam als leerkracht in groep 7. Ze doet dit samen met Lisette. Daarnaast neemt Bianca zitting in de werkgroep PBS en is zij lid van de Medezeggenschapsraad.

Lisette – groep 7

Lisette werkt part-time als leerkracht in groep 7. Ze werkt samen met Bianca. Naast haar werk als groepsleerkracht maakt Lisette deel uit van het MAT en is zij coördinator Ouderbetrokkenheid.