Logopedie

Op iedere basisschool in Lelystad komt een logopedist. Bij ons is dat mevrouw Karen Middelkoop. Zij komt op afspraak op onze school.

De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met logopedische problemen gebeurt door middel van de logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling.
Alle leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag door de logopedist op school gescreend. De ouders en leerkracht krijgen vooraf bericht over deze screening. Ook over de uitslag worden zij geïnformeerd. Als ouders, leerkrachten of anderen twijfelen over het spreken van een leerling, dan kunnen zij de logopedist raadplegen.
Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden.
• Controle op korte of langere termijn
• Adviezen voor ouders en leerkrachten
• Verwijzing naar een logopedist in de vrije vestiging
Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen.
Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl.