Leerlingenraad

Ook is er op De Vuurtoren een leerlingenraad. Leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen. Wanneer er meer dan twee leerlingen uit een groep zittingen willen nemen in de leerlingenraad zullen er verkiezingen in de desbetreffende groep plaatsvinden. Deze raad komt één keer in de maand bij elkaar. De directeur is bij dit overleg aanwezig. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 nemen zitting in deze raad. Zij kiezen een voorzitter uit hun midden net als een secretaris. Onder schooltijd bespreken zij in hun eigen groep wat er op de agenda moet komen. Deze punten nemen zij mee naar de leerlingenraad. De punten worden besproken en de uitkomsten worden mee terug genomen naar de eigen groep. Ook zorgen de leerlingen voor een terug koppeling naar leerkrachten indien nodig.

De vorige schooljaren realiseerden deze leerlingen o.a. dat er prullenbakken op het plein werden geplaatst, een bankje voor ouders op het plein, dat het schoon bleef in de toiletten en dat men zich daar aan regels ging houden. Ook bespraken zij waar we heen zouden gaan op schoolreisje en schoolkamp.