Kinderwijkraad

Vanaf het schooljaar 2016-2017 nemen we zitting in de kinderwijkraad Zuiderzeewijk. Op school krijgen de kinderen van groep 6, 7 en 8 drie lessen in burgerschap en democratie, die voldoen aan de kerndoelen 34, 36, 37 en 39. Tijdens deze lessen leren kinderen over democratie, maken zij plannen voor de wijk en stemmen zij welke plannen opgepakt gaan worden. Alle kinderen die dat willen kunnen zich opgeven als raadslid voor de kinderwijkraad. Na installatie komt de kinderwijkraad wekelijks na schooltijd bijeen in het wijkcentrum, waar zij aan de slag gaan om de op school verkozen plannen te realiseren.

De kinderwijkraad wordt begeleid door een team van professionals en vrijwilligers uit de wijk, in samenwerking met Stichting Welzijn Lelystad en andere organisaties uit de wijk. Dit team wordt ondersteund door Kies & Co.