Kentalis

Bij een leerling met een taalontwikkelingsstoornis wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.
Kinderen met TOS
• horen goed;
• leren hun moedertaal langzaam en moeizaam;
• hebben een normale intelligentie;
• kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden;
• hebben moeite met de grammatica;
• vinden omgaan met emoties lastig;
• hebben moeite met plannen.

Taalachterstand of taalontwikkelstoornis
Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis. Een taalachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand. Er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren. Het proces van taalontwikkeling verloopt afwijkend doordat de hersenen taal niet optimaal verwerken. Alleen meer aanbod helpt dan niet. Er is een gespecialiseerd behandelaanbod nodig.

Ambulante begeleiding op de Vuurtoren
Sharon de ambulant begeleider van Kentalis op de Vuurtoren kan een leerling met TOS op school bezoeken en begeleiden. Deze leerling krijgt bijvoorbeeld extra uitleg en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis. Ook kan Sharon advies geven over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen. De leerkracht krijgt ook begeleiding en advies, bijvoorbeeld over wat een leerling met TOS nodig heeft in de klas.

Ambulante begeleiding omdat we willen dat ook een leerling met TOS
• zich prettig, begrepen en veilig voelt op school;
• gehoord wordt in de klas;
• zelfredzaam is;
• de lesstof goed kan volgen;
• hulp krijgt als hij of zij vakken en vaardigheden moeilijk vindt;
• leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis;
• zich goed kan ontwikkelen.