Inloop en verteltassen

Wat doen we nog meer met/ voor ouders

Kleuter informatie bijeenkomsten:

Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het thema waaraan leerlingen van groep 1 en 2 de komende maanden gaan werken. We leggen uit wat we de komende maand gaan doen, welke doelen er bereikt moeten worden en welke activiteiten daar bij horen.

Tijdens deze momenten krijgt u informatie betreffende activiteiten die u thuis kunt samen met uw zoon of dochter kunt doen om het leerproces te ondersteunen. In de nieuwsbrieven ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

Inloop momenten:

Aan het begin van vooraf bekend gemaakte ochtenden kunt u samen met uw zoon of dochter aan het werk met ontwikkelingsmateriaal. Het is leuk voor uw zoon of dochter om maandelijks een keer samen aan het werk te zijn. U komt toch ook!!!!

Datum: Tijd:
Vrijdag 14-09-2018 8.30-9.00 uur Inloop thema sprookjes
Vrijdag 12-10-2018 8.30-9.00 uur Inloop kbw
Vrijdag 16-11-2018 8.30-9.00 uur Inloop thema herfst
Vrijdag 14-12-2018 8.30-9.00 uur Inloop thema kerst
Vrijdag 18-01-2019 8.30-9.00 uur Inloop  thema  winter
Vrijdag 08-02-2019 8.30-9.00 uur Inloop  thema beroepen
Vrijdag 15-03-2019 8.30-9.00 uur Inloop  thema lichaam
Vrijdag 05-04-2019 8.30-9.00 uur Inloop  thema lente
Vrijdag 17-05-2019 8.30-9.00 uur Inloop  thema dieren
Vrijdag 14-06-2019 8.30-9.00 uur Inloop thema boeken
Vrijdag 05-07-2019 8.30-9.00 uur Inloop  thema zomer

 

Verteltassen maken

Ouders/oma’s/tantes komen één keer in de twee weken een middag bij elkaar om verteltassen te maken. Zij maken de tassen, zoeken prentenboeken uit en bekijken welke activiteiten bij het boek passen, bespreken deze en zorgen ervoor dat de tassen compleet mee gegeven kunnen worden met kinderen. In de verteltassen zit een prentenboek. Naast het prentenboek vindt men er een spel of een kaart met andere activiteiten behorende bij het boek aan. Ouders van groep 1 en 2 kunnen die boeken voorlezen en de activiteiten rondom het boek samen met hun kinderen uitvoeren.

Wij zijn nog op zoek naar ouders die ook mee willen helpen! Vindt u het leuk 2x in de maand samen met anderen een mooie tas te maken dan kunt u zich hiervoor opgeven bij juf Melodie.

Boekenpret
Ook doen wij mee met boekenpret voor de kleuters en krijgen de kinderen van groep 3 en 4 boeken mee in de zomervakantie om op die manier te kunnen blijven oefenen met lezen. De boeken die mee gaan in het kader van boekenpret dienen voorgelezen te worden door ouders of oudere zussen of broers die al goed kunnen lezen. In iedere tas zit een boek en uitleg over hoe men het beste zou kunnen voorlezen.

Bezoeken van lessen
Ouders krijgen een aantal keer per jaar de gelegenheid om lessen te bezoeken. Zij kunnen dan in de klas van hun zoon of dochter kijken naar een les, meedoen met de verwerking en hun vragen over de gegeven les aan de leerkracht stellen.

Ouderparticipatie
Ouders hebben de mogelijkheid om één keer in de twee jaar hun bevindingen betreffende onze school, door middel van het invullen van een peiling (Scholen met Succes) , kenbaar te maken.  Ouders die nog meer bij de school betrokken willen zijn kunnen zich opgeven om lid te worden van de ouderregiegroep of de medezeggenschapsraad. Daarnaast kunnen ouders op school helpen tijdens de feestdagen (inpakken cadeautjes, school helpen versieren, het maken van hapjes en drankjes bij kerst) of tijdens inloopmomenten. Ook kunnen wij hulp gebruiken bij het halen en brengen naar verschillende activiteiten. Daarnaast hebben wij ook hulp nodig bij het werken met ontwikkelingsmateriaal, in de bibliotheek en het maken van verteltassen.