Bewegingsonderwijs

Meester Rémon geeft gym aan alle groepen.

De groepen 1 t/m 4 hebben gym op woensdag en vrijdag.
De groepen 5 t/m 8 hebben gym op maandag en donderdag.

 

De vakgroep bewegingsonderwijs

Zorgt voor een breed aanbod, waar alle scholen met een vakleerkracht hun eigen keuze uit kunnen maken:

  • Bewegingsonderwijs: Doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m groep 8, vanuit een gezamenlijke visie met het werkboek bewegingsonderwijs als basis.
  • Een leerlingvolgsysteem dat past binnen het zorgsysteem van de school.
  • Een rapport dat past binnen het portfolio van het kind.
  • Goed ingerichte en veilige gymzalen.
  • Scholing en kennisdeling van de vakleerkrachten.
  • Sportdagen (spelletjes dag (groep 1 tm 4), atletiek (groep 5 t/m 8), survival (groep 5 t/m 8), watersportdag (groep 7) en schaatsen (groep 8)
  • Schoolkamp op Vlieland
  • Samenwerking met de sport (sportdagen, sporttoernooien en naschools aanbod) op basis van Fair Play en passend bij het beweegniveau van de kinderen

Informatie over de vakgroep en de activiteiten op: www.bewegingsonderwijslelystad.nl.

Onze schoolkeuzes:

Wij maken gebruik van meerdere mogelijkheden die de vakgroep bewegingsonderwijs ons biedt. Hiervoor zijn werkgroepen binnen de school geformeerd, waar de vakleerkracht onderdeel van uit maakt. Te denken valt aan de sport- en speldagen, handbal, korfbal, voetbal, Zeebodemloop enz. Een aantal activiteiten kunnen wij alleen aanbieden met hulp van ouders/verzorgers/opa’s/ oma’s en oppasouders. Wij doen dan ook graag een beroep op u: vele handen maken licht werk!

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld.

Tijdens de gymles dragen de leerlingen eenvoudige sportkleding, met of zonder gymschoenen. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar het is wel belangrijk om te weten dat sommige onderdelen prettiger te beoefenen zijn met gymschoenen (zoals muurklimmen en voetbal). Let wel: gladde zolen zijn gevaarlijk en zolen die afgeven (zwarte zolen) op de zaalvloer mogen niet.

Bij ons op school zijn er meisjes die een hoofddoek dragen. Bij het gymmen is een gewone hoofddoek niet praktisch in verband met de veiligheid. Daarom hebben wij liever dat de hoofddoek wordt afgedaan. Wanneer dat een probleem is, moeten de meisjes een sporthoofddoek dragen. Bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs is informatie over deze hoofddoek te verkrijgen. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 kleden zich om in één ruimte vanwege het overzicht en de begeleiding bij het aan- en uitkleden. Vanaf groep 5 tot en met 8 zijn er twee kleedkamers beschikbaar. Leerlingen die wegens omstandigheden niet mee mogen doen met de gymles of geen gymkleding bij zich hebben gaan wel mee naar de les, maar zitten op de bank in de gymzaal. Wanneer een leerling meerdere malen (drie keer) vergeet gymkleding mee te nemen gaat deze leerling mee terug naar de klas. Tijdens de gymles mogen er, in verband met de veiligheid geen sieraden gedragen worden. Het is handig om hier, als ouder van de jongste kinderen, op gymdagen rekening mee te houden.

Indien sommige leerlingen zich zonder toezicht niet volgens de regels kunnen gedragen, kan het nodig zijn dat de leerkracht in de kleedkamers aanwezig is. Hij/zij zal, nog voor het betreden van de kleedkamers, melden dat hij/zij binnenkomt, zodat elk kind zich daarop kan voorbereiden.