Continurooster-uitslag enquête

Geplaatst op donderdag 26 april 2018

Lelystad 24 april 2018
Onderwerp: continurooster-uitslag enquête en vervolgstap- vanaf 2018-2019 vijf gelijke dagen rooster

Beste ouders en verzorgers
Onlangs hebben wij u een brief gestuurd betreffende de schooltijden op De Vuurtoren.
Daarin stelden wij u de vraag of u uiterlijk op maandag 23 april 2018 antwoord wilde geven op twee vragen. Wij hebben van 86 ouders het vragenformulier retour gekregen.
Hiervoor hartelijk dank.
Brief uitslag vragen 23 april 2018