Bewegingsonderwijs

Meester Rémon geeft gym aan alle groepen.

De groepen 1 t/m 4 hebben gym op woensdag en vrijdag.
De groepen 5 t/m 8 hebben gym op maandag en donderdag.

 

De vakgroep bewegingsonderwijs

Zorgt voor een breed aanbod, waar alle scholen met een vakleerkracht hun eigen keuze uit kunnen maken:

  • Bewegingsonderwijs: Doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m groep 8, vanuit een gezamenlijke visie met het werkboek bewegingsonderwijs als basis.
  • Een leerlingvolgsysteem dat past binnen het zorgsysteem van de school.
  • Een rapport dat past binnen het portfolio van het kind.
  • Goed ingerichte en veilige gymzalen.
  • Scholing en kennisdeling van de vakleerkrachten.
  • Sportdagen (spelletjes dag (groep 1 tm 4), atletiek (groep 5 t/m 8), survival (groep 5 t/m 8), watersportdag (groep 7) en schaatsen (groep 8)
  • Schoolkamp op Vlieland
  • Samenwerking met de sport (sportdagen, sporttoernooien en naschools aanbod) op basis van Fair Play en passend bij het beweegniveau van de kinderen

Informatie over de vakgroep en de activiteiten op: www.bewegingsonderwijslelystad.nl.

Onze schoolkeuzes:

Wij maken gebruik van meerdere mogelijkheden die de vakgroep bewegingsonderwijs ons biedt. Hiervoor zijn werkgroepen binnen de school geformeerd, waar de vakleerkracht onderdeel van uit maakt. Te denken valt aan de sport- en speldagen, handbal, korfbal, voetbal, Zeebodemloop enz. Een aantal activiteiten kunnen wij alleen aanbieden met hulp van ouders/verzorgers/opa’s/ oma’s en oppasouders. Wij doen dan ook graag een beroep op u: vele handen maken licht werk!

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld.

Tijdens de gymles dragen de leerlingen eenvoudige sportkleding, met of zonder gymschoenen. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar het is wel belangrijk om te weten dat sommige onderdelen prettiger te beoefenen zijn met gymschoenen (zoals muurklimmen en voetbal). Let wel: gladde zolen zijn gevaarlijk en zolen die afgeven (zwarte zolen) op de zaalvloer mogen niet.