Bedankbrief ouders TSO

Geplaatst op vrijdag 13 juli 2018

Beste ouders,

Zoals u inmiddels weet, gaat de Vuurtoren in het nieuwe schooljaar 2018-2019 over naar een continu rooster. Dit houdt in dat de overblijf, uitgevoerd door Stichting de Tussentijd, komt te vervallen.

Vanuit Stichting de Tussentijd willen we ook namens het team van overblijfkrachten en de coördinator TSO alle ouders die de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de overblijf bedanken voor de samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Stichting de Tussentijd